TÜR ETKİLİ MADDE BEKLEME SÜRERSİ TİCARİ AD
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Abamectin 1,5 gün Agrimec-Torpedo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Acetamiprid 2 gün Mospilan-Mostar
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Aceqiunocyl 1 gün Kanemite
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Acrinathrin 3 gün Rufast
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Amitraz 1 gün Trazam-Teomin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Azinphos-methyl 30 gün Gusathion-Methazin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Azocylotin 2 gün Perobal-Akarit
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Bacillus thuringiensis 1 gün Agree
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Beta-cyfluthrin 20 gün Bulldock
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Bifenazate 1 gün Floramite
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Bromoprophylate 1 gün Neoron-Frongo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Buprofezin 1 gün Applaud
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Carbaryl 3 gün Hektavin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Carbosulfan 30 gün Avantaj
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorantraniliprole+Abamectin 2 gün Voliam Targo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlofentezine 1 gün Apollo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorfenvinphos 2 gün Birlane
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorpyrifos-ethyl 15 gün Dursban-Karbon
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorpyrifos-methyl 15 gün Reldan
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorofluazuron 2 gün Atabron-Atagol
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Chlorantraniliprole 1 gün Altacor
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Cyantraniliprole 1 gün CİRCADEN
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Cypermethrin 15 gün Imperator-Arrivo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Cyromazine 1 gün Trigard-Bestgard
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Deltamethrin 3 gün Decis-Deltarin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Diafentiuron 3 gün Polo-Diapol
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Diazinon 25 gün Basudin-Hezudin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Dichlorophos 3 gün DDVP
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Dicofol 1 gün Keltane-Hektane
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Dimethoate 20 gün Rogor-Poligor
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Emamectin Benzoate 3 gün Proclaim
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Endosulfan 15 gün Thiadon-Korsulfan
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Esfenvalarate 15gün Sumigold
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Ethiofencarb 2 gün Croneton
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Etoxazole 3 gün Zoom
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Fenazaquin 1 gün Totem-Magister
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Fenbutatin-oxide 1 gün Torque-Dark
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Flonicamid 1 gün Teppeki
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Flubendiamide 1 gün Takumi - Tunga
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Heptenophos 2 gün Hostaquick
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Hexythiazox 1 gün Nissorun-Yoksorrun
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER İmidacloprid 35 gün Confidor
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER İndoxacarb 4 gün Avaunt-Steward
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Lambda-cyhalotrin 15 gün Karate-KungFu
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER LambdaCyhalotrinBuprofezin 15 gün Karapp-Kungapp
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Lufenuron 2 gün Match
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Malathion 15 gün Malathion-Hekthion
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Methomyl 8 gün Lannate-Pilar
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Methoxyfenozyde 1 gün Prodigy
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Navaluron 2 gün Rimon
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Parathion 14 gün Folidol-Fosforin
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Phosphamidon 14 gün Dimekron-Famidon
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Primiphos-methyl 14 gün Actellic
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Pyrimidifen 1 gün Miteclean
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Primicarb 1 gün Primor-Panzher
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Propargite 1 gün Comite-Omite
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Pymetrozine 1 gün Plenum-Chess
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Pyridaben 2 gün Sanmite-Spider
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Pyridalyl 1 gün Sumipleo
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Pyripoxfen 1 gün Admiral
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Spinosad 1 gün Laser
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Spirodiclofen 1 gün Envidor
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Spiromesifen 1 gün Oberon
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Spirotetramat 2 gün Movento
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Tau-fluvalinate 1 gün Mavrik
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Tebufenpyrad 12 saat Masai
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Teflubenzuron 14 gün Nomold
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Tetradifon 1 gün Tedion-Tetrafon
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Thiamethoxam 25 gün Actara
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Thiocyclamhyrogeneoxalate 1 gün Evisect
İNSEKTİSİTLER-AKARİSİTLER Thiometon 15 gün Ekatin
NEMATİSİTLER Carbosulfan 30 gün Furadan
NEMATİSİTLER Cudasafos 2 gün Rugby
NEMATİSİTLER Ethoprophos 10 gün Mocap
NEMATİSİTLER Fenamiphos 21 gün Nemacur-Nemaphos
NEMATİSİTLER Fosthiazate 1 gün Nematorin
FUNGUSİTLER Azoxystrobin 1 gün Quadris
FUNGUSİTLER Bakır oksiklorür 1 gün TriMiltox-Gunner
FUNGUSİTLER Benomyl 1 gün Benlate-Çekomil
FUNGUSİTLER Boscalid 1 gün Signum
FUNGUSİTLER Buprimate 1 gün Nimrod
FUNGUSİTLER Captan 1 gün Captan-Agrocaptan
FUNGUSİTLER Carbendazim 1 gün Deresol-Bavistin
FUNGUSİTLER Chlorothalonil 1 gün Daconil-Bravo
FUNGUSİTLER Copper-oxycloride 1 gün Cupravit
FUNGUSİTLER Cyflufenamid 1 gün Sanga
FUNGUSİTLER Cymoxanil 1 gün Curzate-Devil
FUNGUSİTLER Cyprodinil-fludioxonil 1 gün Switch
FUNGUSİTLER Difenocazole 1 gün Score-Divident
FUNGUSİTLER Dimethomorp+MZ 1 gün Acrobat
FUNGUSİTLER Diniconazole 1 gün Spotless
FUNGUSİTLER Dinocab 1 gün Karathane
FUNGUSİTLER Dodine 1 gün Dodin-Fudine
FUNGUSİTLER Famaxadon+Cymoxanil 1 gün Equation pro
FUNGUSİTLER Fenbuconazole 1 gün Indor
FUNGUSİTLER Fanhexamid 1 gün Teldor
FUNGUSİTLER Fludioxinil 1 gün Maxim-xl
FUNGUSİTLER Folpet 1 gün Folpan-Speel
FUNGUSİTLER Fosethyl - aluminium 2 gün Aliette-Veliyette-Plant
FUNGUSİTLER Hexaconazole 1 gün Anvil-Antak
FUNGUSİTLER Hymexazole 1 gün Tachigaren-Bestgaren
FUNGUSİTLER İmazalil 1 gün Magnate-Magellan
FUNGUSİTLER İprodione 1 gün Rovral-Bestal
FUNGUSİTLER Kressoxin-methyl 1 gün Candid
FUNGUSİTLER Kükürt 1 gün Thiovit-Kumulus
FUNGUSİTLER Mancozeb 1 gün Didhane M45-Dikoten
FUNGUSİTLER Mancozeb+Metalaxyl 1 gün Ridomil-Micros'm
FUNGUSİTLER Maneb 1 gün Didhane M22-Agroneb
FUNGUSİTLER Metalaxyl 1 gün Ridomil-Planet
FUNGUSİTLER Metiram 1 gün Polyram
FUNGUSİTLER Metiram+cymoxanil 1 gün Curzeb
FUNGUSİTLER Minoetadine 1 gün Belkute
FUNGUSİTLER Myclobuthanil 1 gün Systane-Külhane
FUNGUSİTLER Nuarimol 1 gün Trimidal
FUNGUSİTLER Oxadixyl+mancozeb+cymoxanil 1 gün Ripost'm
FUNGUSİTLER Oxadixyl+mancozeb 1 gün Sandofan
FUNGUSİTLER Penconazole 1 gün Topas-Kopuz
FUNGUSİTLER Procymidone 1 gün Sumiscilex-Toronaga
FUNGUSİTLER Propamocarb 1 gün Previcur-Milencur
FUNGUSİTLER Propineb 1 gün Antracol-Enercol
FUNGUSİTLER Tebuconazole 1 gün Folicur-Raxil
FUNGUSİTLER Thiophanate-methyl 1 gün Enovitsüper
FUNGUSİTLER Thiram 1 gün Pomarsol-Cekuram-Kortiram
FUNGUSİTLER Triadimenol 1 gün Bayfidan
FUNGUSİTLER Triadimefon 1 gün Bayleton-Korleton
FUNGUSİTLER Trichoderma Harzianum Rifai Strain KRL-AG2 1 gün T-22 Planter Box
FUNGUSİTLER Tolclofos-methyl 1 gün Rizolex
FUNGUSİTLER Trifloxystrobin 1 gün Flint
FUNGUSİTLER Triflumizole 1 gün Trifmine-Rocket
FUNGUSİTLER Triforine 1 gün Sarpol
FUNGUSİTLER Vinclozolin 1 gün Ronilan